MojeKH Old Postcards

Nahlédněte s námi o několik desetiletí zpět...

Město Kutná Hora mělo sice již od 14. století dvě školy - u sv. Jakuba a u sv. Barbory, nicméně ani jedna z nich nesídlila v důstojné budově. V souvislosti se zvyšujícím se významem vysokostelské školy se v průběhu 16. století jevila stavba nové školy stále naléhavěji. Město však dlouho váhalo a poukazovalo na nedostatek peněz.

Teprve v letech 1594-1595 za vydatného finančního přispění Zikmunda Kozla z Riesenthalu byla postavena přísná a strohá budova, ozdobená pouze portálem, za jehož autora je označován mistr Pavel z Prahy.

Řešení tvarově vychází z půlkruhově zaklenutého ostění, v nástavci jsou vytesány citáty z Cicerona, znaky donátorů a v ornamentálním zakončení znak města.

Text převzat z www.kutnahora.cz.

Warning: [mysql error 1062] Duplicate entry '3411454' for key 'PRIMARY' INSERT INTO piwigo_history ( date, time, user_id, IP, section, category_id, image_id, image_type, tag_ids ) VALUES ( CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, 2, '3.235.137.159', 'categories', 51, NULL, NULL, NULL ) ; in C:\xampp\htdocs\mojekh\include\dblayer\functions_mysql.inc.php on line 770