MojeKH Old Postcards

Nahlédněte s námi o několik desetiletí zpět...

Ve středověku byly kvůli intenzivní důlní činnosti problémy se zásobováním města Kutná Hora pitnou vodou.

Zásobování bylo řešeno pomocí několik kilometrů dlouhého dřevěného potrubí, které ústilo do nádrží na několika místech ve městě, z nichž byla voda odebírána. Kolem nádrže umístěné na dnešním Rejskově náměstí byl v letech 1493-1495 postaven Matějem Rejskem (sochařem a stavitelem kostelu svaté Barbory) kamenný dvanáctiboký hranol zdobený bohatým dekorem kamenných kružeb a fiál.

Tento kamenný hranol nazývaný Kamenná kašna je citlivě umístěn do prostoru náměstí a patří mezi skvosty pozdně gotické architektury a je i významnou památkou technického charakteru. Spolu s celou městskou památkovou rezervací je zařazen na český seznam památek Světového dědictví UNESCO.

Kutnohorské prostředí ve své touze po prezentaci se nezastavilo ani před běžnými veřejnými stavbami. Do kategorie těchto výtvorů náležela především radnice stavěná po roce 1790 M. Rejskem, která se ovšem do dnešních dnů nedochovala, a také Kamenná kašna, vyjadřující v němé mluvě kamene úctu kutnohorských měšťanů k vodě. Té se totiž odjakživa nedostávalo a přivedení vydatnějšího pramene do města dřevěnými trubkami bylo událostí hodnou úcty. Kašna byla postavena v roce 1495 a za jejího autora bývá někdy také pokládán Matyáš Rejsek. Je to polygonální stavba, původně snad zdobená i množstvím soch na konzolách. Umístěna je ve výjimečně malebné poloze na malém náměstíčku v blízkosti souboru skvělých měšťanských domů.

Text převzat z webu www.kutna-hora.wz.cz

Warning: [mysql error 1062] Duplicate entry '3411454' for key 'PRIMARY' INSERT INTO piwigo_history ( date, time, user_id, IP, section, category_id, image_id, image_type, tag_ids ) VALUES ( CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, 2, '3.235.137.159', 'categories', 23, NULL, NULL, NULL ) ; in C:\xampp\htdocs\mojekh\include\dblayer\functions_mysql.inc.php on line 770